februarmartsaprilmajjunijuli
1Virtuel brobygning51 91skærtorsdag
Påskeferie
 1  1Linieidrætsdag 1  
2Virtuel brobygning 2  2langfredag
Påskeferie
 2Elever tilbage senest kl. 21 2Andet program 2  
3Virtuel brobygning 3  3  3Skriftlige prøver183Linieidrætsdag 3  
4Virtuel brobygning 4  4  4Skriftlige prøver 4  4  
5OSO feedback i mødemodulet 5Elevfest? 52. påskedag
Elever tilbage senest kl. 21
145CE: Reading writing - 2 hours. 5  5 27
6Skoleweekend 6  6Oral CE 6  6  6  
7Skoleweekend 7  7Oral CE 7CE: Listening - 45 minutes 7Mundtlige prøver237  
8 68 108Oral CE 8  8Mundtlige prøver 8  
9  9  9Oral CE 9  9Mundtlige prøver 9  
10  10  10Skoleweekend 10 1910Mundtlige prøver 10  
11  11  11Skoleweekend 11  11Mdt. prøver/elevfest? 11  
12  12  12 1512Ikke normalt program
Elever tager hjem mellem 15.15-18.00
 12  12 28
13  13  13  13Kristi Himmelfartsdag 13  13  
14  14  14Åbent hus 14Undervisningsfri 14Mundtlige prøver2414  
15Vinterferie715 1115  15  15Mundtlige prøver 15  
16Vinterferie 16  16  16Elever tilbage senest kl. 21 16Mundtlige prøver 16  
17Vinterferie 17  17  17Tur til Løkken2017Mundtlige prøver 17  
18Vinterferie 18  18  18Tur til Løkken 18Mundtlige prøver 18  
19Vinterferie 19  19 1619Tur til Løkken 19  19 29
20  20Skoleweekend 20  20Tur til Løkken 20galla 20  
21  21Skoleweekend 21  21Tur til Løkken 21Outro2521  
22 822 1222  22  22Outro 22  
23  23  23  23  23Outro 23  
24  24Engelsk eftermiddag 24  242. pinsedag
Elever tilbage senest kl. 21
2124Outro 24  
25  25Dansk formiddag 25  25  25Skoleåret slutter
Skoleafslutning kl. 15-18
 25  
26  26  26 1726  26  26 30
27  27Skoleweekend 27  27  27  27  
28  28Skoleweekend 28  28  28Pædagogisk dag2628  
   29 1329Elever tager hjem mellem 15.15-18 29Skoleweekend 29  29  
   30Matematik formiddag 30Store Bededag 30Skoleweekend 30  30  
   31Tysk-spansk-fransk formiddag
Elever tager hjem mellem 15.15-18.00
    31Kontaktgruppedag22   31